Novetats professorat
ORIENTACIONS PLA LECTOR 2015-16


 1. Es crea l’assignatura (optativa obligatòria!) de lectura, amb una nota trimestral que resultarà del seguiment a l’aula, l’aprofitament, i els comentaris. La nota la introduirà el professor que tingui més hores a cada grup, el qual serà considerat com a "tutor de lectura". A cada armari hi haurà un arxivador amb graelles per anotar el seguiment de l’alumnat per part de tots els professors de lectura. Els criteris d’avaluació valoren sobretot el comportament, les fitxes de lectura i l’entrada de comentaris al bloc. Aquí hi ha la proposta d'avaluació.
 1. Cal deixar els llibres, sobretot els de l’institut, desats a l’armari de l’ordinador tancat amb clau, per tal que no desapareguin ni es malmetin. No es poden emportar els llibres de la biblioteca del centre a casa. Els seu llibres els poden deixar a l’armari, preferiblement separats dels altres.


 1. A l'arxivador hi haurà els llistats de llibres. El professorat de lectura comptarà els llibres, els repartirà, els recollirà, i en farà el recompte comprovant que no en falti cap. Almenys s'hauria de fer un recompte a mig trimestre, per comprovar que no s'han extraviat massa llibres del centre.


 1. L’alumnat ha de rebre per part del professor de lectura (qui posa la nota) la seva fitxa de lectura individual i un full guiat per redactar els comentaris a mà. A l’arxivador hi haurà un plec de fotocòpies de fitxes de comentari que els alumnes demanaran a mesura que els faci falta. Aquesta fitxa també es podrà trobar al bloc per descarregar i imprimir. Els coordinadors de nivell repartiran les fotocòpies inicials als professors de lectura.


 1. Es permet redactar a mà la fitxa de comentaris a l’hora de lectura amb el vist-i-plau del professorat.


 1. No cal posar cada comentari al bloc “la volta al món de vuitanta llibres”, només caldrà posar-ne un per trimestre, indicant-ho a l’espai reservat a la fitxa de comentari. Si se’n posen més, servirà per millorar la nota de l’optativa. Si la lectura no hi és al bloc, que l’enviïn al correu lecturesdiaries@gmail.com. Els comentaris al bloc caldrà entrar-los a casa, tot i que es pot dedicar una sessió conjunta d'entrar comentaris en alguna hora, també de lectura.


 1. Es permeten llibres electrònics (ebooks) excepte a 1r i 2n ESO, no tablets ni portàtils.


 1. El divendres pot ser el dia del comentari oral d’obres llegides per part dels alumnes. Aquesta activitat es pot orientar lliurement: exposició clàssica, club de lectura en rotllana, lectura de fragments interessants, debats sobre aspectes que apareguin a les lectures, comentari de novetats, adaptacions al cinema… La qüestió és parlar de llibres de la manera més còmoda.


 1. Opcionalment, es podran realitzar lectures guiades i comentades pel professor. Els departaments haurien de disposar d’un fons de materials de lectura interessants (notícies, reportatges, fragments de llibres, etc.) relacionats amb les seves àrees o no, per poder realitzar lectures comentades, llegides en silenci o en veu alta, practicant la lectura comprensiva (coneixements previs, comprovar que s’ha entès cada paràgraf, recapitulació i/o debat).  Es podrà fer quan sembli oportú. Caldria coordinar-se mínimament amb els professors que fan lectura en un mateix grup o nivell per no abusar-ne.


 1. A cada aula hi haurà un cartell de novetats mensuals proporcionades per la biblioteca, i podria haver-hi un cartell de llibres recomanats pels alumnes.


 1. No es podrà anar a la biblioteca en hora de lectura (!) Cal que aprofitin els patis o hores lliures.


BATXILLERAT


 1. Es proposa que els alumnes llegeixin les lectures obligatòries i d’altres de recomanades de cada matèria. D’aquests llibres se’n podria fer alguna mena de treball pactat que afectés a la nota de l’assignatura, per exemple.
 2. Disposarem d’un fons de revistes divulgatives (National geographic, Sàpiens…), o d’altres materials interessants.
 3. El professorat de lectura hauria de dirigir i poder tenir una actitud activa: presentar articles interessants, comentar-los, proposar algun treball d’ampliació… Estaria bé que cada departament tingués un fons d’articles interessants o relacionats amb algun aspecte de la matèria. Caldria coordinar-se mínimament amb els professors que fan lectura en un mateix grup o nivell per no repetir-se (amb un dia a la setmana n’hi hauria ben bé prou).
 4. Els alumnes no haurien de llegir llibres de text, només se’ls permetrà estudiar les setmanes d’exàmens. Si no porten llibre hauran d’agafar algun dels materials proporcionats pel centre. 
 5. A batxillerat es podrà fer servir la mitja hora per assessorament del TdR un màxim de dos cops la setmana. Han de sortir al principi i no tornar fins al final de la lectura, per tant, el professor se n'ha de fer càrrec.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada